Właściciel domu odliczy wydatki na docieplenie dachu, ale nie na wzmocnienie jego konstrukcji – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dodał, że nawet jeżeli warunkiem docieplenia dachu jest nadbudowa domu, to związane z nią wydatki nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Spytała o to właścicielka starego domu jednorodzinnego. Budynek był w tak złym stanie, że kierownik budowy uznał za konieczne wzmocnienie ścian. W tym celu kobieta postarała się o pozwolenie na rozbudowę w rozumieniu art. 28 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
W wyniku tych prac doszło do nadbudowy domu. Obejmowały one bowiem m.in. wymurowanie dwóch ścian szczytowych i ich docieplenie, wymurowanie brakującej części komina. Efektem była także wymiana i docieplenie dachu. Na parterze wszystkie powierzchnie użytkowe zostały bez zmian. Zmieniła się natomiast kubatura i wysokość budynku na poddaszu.
Podatniczka wystąpiła o interpretację, by upewnić się, że na całość poniesionych wydatków przysługuje jej ulga termomodernizacyjna. Argumentowała, że celem prac było docieplenie i zmniejszenie zużycia energii, a wzmocnienie ścian budynku było niezbędne, by wymienić dach.
Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem. Przypomniał, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a prawa budowlanego. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Ich katalog znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489 ze zm.).
Odliczenie nie obejmuje natomiast wydatków związanych z budową ani termomodernizacją nowo budowanego budynku mieszkalnego – podkreślił organ. Wyjaśnił, że przez budowę należy rozumieć nie tylko wzniesienie obiektu budowlanego w określonym miejscu, lecz także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.
Jeżeli więc podatnik ponosi wydatki termomodernizacyjne, które tylko w części dotyczą budynku już istniejącego, to tylko tę część bierze się pod uwagę przy ustalaniu kwoty odliczenia – stwierdził dyrektor KIS. Uznał zatem, że wydatki na prace budowlane oraz materiały wykorzystane do wzmocnienia konstrukcji dachowej nie mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, bo dotyczą one budynku będącego w budowie.
Podatniczka odliczy natomiast te wydatki, które dotyczyły istniejącego już budynku: docieplenia go styropianem oraz docieplenia stropu poddasza wełną mineralną wraz z zabezpieczeniem płytami OSB – wynika z interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.437.2022.4.ŁS