Odniosło się w ten sposób do zmiany uchwalonej przez Sejm 7 października 2022 r. w nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Zakłada uchylenie przepisów, które dziś zmuszają wierzycieli i dłużników do wypełniania załącznika informującego o wierzytelnościach i zobowiązaniach odpowiednio zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (podatkową stratę). Są to załączniki: PIT/WZ, PIT/WZR, CIT-WZ lub CIT/WZG.