Sprawa dotyczyła spółki, która po przeprowadzeniu wywiadu i rozpoznaniu potrzeb klientów proponuje im usługi instytucji finansowych, z którymi sama współpracuje. Jej działania mają służyć nawiązaniu kontaktu z klientem, co finalnie ma doprowadzić do zawarcia umowy i realizacji usługi.
Spółka uznała, że jej działalność jest pośrednictwem finansowym i że w związku z tym ma prawo do zwolnienia z podatku na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 37, 38 i 40 w zw. z ust. 13 i 14 ustawy o VAT.
Zakwestionował to dyrektor izby skarbowej. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego uznał, że działania spółki nie mają charakteru pośrednictwa, lecz czynności materialno-technicznej. Zwrócił uwagę na to, że ograniczają się one jedynie do przekazywania instytucjom finansowym bazy podmiotów wstępnie zainteresowanych ich usługami. Spółka nie negocjuje warunków indywidualnych umowy, nie ma na nie żadnego wpływu, a klienci zainteresowani ofertą mogą, po skontaktowaniu się z instytucją finansową, całkowicie zmienić zdanie i zrezygnować z zawarcia umowy – zauważył dyrektor.
Tak samo orzekł WSA w Krakowie. Stwierdził, że stan faktyczny wskazuje na działalność o charakterze materialno-technicznym, a wewnętrzne przekonanie spółki o świadczeniu usług w ramach pośrednictwa nie ma znaczenia.
Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pełnomocnik spółki argumentował, że jej aktywność nie kończy się na gromadzeniu danych kontaktowych klientów – to tylko etap wstępny do dalszych działań. Przekonywał, że spółka pozyskuje klientów dla instytucji finansowych i działa jako quasi-przedstawiciel.
NSA utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji. Uznał, że w sprawie nie ma zastosowania zwolnienie z VAT, bo czynności wykonywane przez spółkę nie wypełniają specyficznych, istotnych funkcji usługi finansowej. Mają jedynie charakter techniczno-administracyjny. Nie było też podstaw do potraktowania ich jako pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych – stwierdził NSA. Dodał, że spółka wykonuje czynności składające się na usługę złożoną, w której dominują czynności o charakterze marketingowym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 2135/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia