Spytał o to indywidualny przedsiębiorca (prowadzi księgi rachunkowe), który chce przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o. Taką możliwość przewiduje art. 551 par. 5 kodeksu spółek handlowych i art. 93a par. 4 ordynacji podatkowej.
Przedsiębiorca planuje, że spółka, która powstanie z przekształcenia, wybierze ryczałt od dochodów spółek, zwany potocznie estońskim CIT.