Wykładnia językowa art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT nie jest jednoznaczna. Kierując się wykładnią celowościową, możemy jednak przyjąć, że dla spółki objętej estońskim CIT nadwyżka wartości rynkowej ponad cenę transakcji może powstać w następujących przypadkach:
Zasadniczo przy zawyżeniu kosztów nie powinien wystąpić dochód z ukrytego zysku, ponieważ nie występuje tu nadwyżka wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę transakcji. Jednak zgodnie z ogólnym rozumieniem ukrytych zysków (art. 28m ust. 3 ustawy o CIT) wydaje się, że obciążenie spółki estońskiej nierynkowo wysokimi kosztami należy traktować jako ukryty zysk w zakresie, w jakim koszty te przewyższają rynkowy poziom.