Rośnie zainteresowanie podatników procedurami polubownymi ze skarbówką. Potwierdzają to statystyki, które przedstawiono na wczorajszej konferencji w Ministerstwie Finansów „Bezpieczeństwo podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej”.

Konferencja była okazją do podsumowania pięciu lat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Zwrócono uwagę m.in. na zmianę podejścia fiskusa do podatników, co przejawia się m.in. w nowych formach dialogu i zapobieganiu ewentualnym nieprawidłowościom podatkowym.
Szczegóły „wielkiej piątki procedur koncyliacyjnych” zaprezentował Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w MF. Wyjaśnił, że składają się na nią: uprzednie porozumienia cenowe (ang. advance pricing agreement – APA), opinie zabezpieczające przed stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, porozumienia inwestycyjne, program współdziałania oraz interpretacje indywidualne i inne informacje wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

APA i ceny transferowe

– Wbrew wcześniejszym obawom nie maleje zainteresowanie uprzednimi porozumieniami cenowymi – zapewnił dyrektor Gostomski. Poinformował, że w całym 2021 r. wydano ich 101, a po trzech kwartałach br. już 67.
Dodał, że duże zainteresowanie uzyskaniem APA przełożyło się na konieczność stworzenia w ramach resortu finansów specjalnego zespołu od procedur koncyliacyjnych – jednego z najlepszych w Europie – zapewniał dyrektor. Zespół zajmuje się nie tylko APA, lecz także tzw. procedurami wzajemnego porozumiewania się (ang. mutual agreement procedures – MAP), w ramach których kontaktuje się z zagranicznym fiskusem i broni zasadności podatku zapłaconego przez przedsiębiorcę w Polsce.
Niezależnie od tego MF przystąpiło już do programu ICAP, który ma na celu zabezpieczenie rozliczeń międzynarodowych grup kapitałowych.

Opinie zabezpieczające

Z danych MF wynika, że podatnicy złożyli 124 wnioski o wydanie opinii zabezpieczających przed wydaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, z czego 62 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast w 41 przypadkach szef KAS odmówił wydania opinii zabezpieczającej.
Jak wyjaśnił dyrektor Gostomski, do odmowy dochodzi najczęściej, gdy wnioskujący nie wykazuje się odpowiednią transparentnością i np. ukrywa informacje o spodziewanej korzyści podatkowej.

Programy współdziałania

Poinformowano również o efektach programu współdziałania, czyli specjalnej procedury, która weszła w życie w lipcu 2020 r. Do fiskusa trafiło 20 wniosków o uczestnictwo w programie. W 13 przypadkach nadal toczy się audyt rozliczeń wnioskodawcy, natomiast w pozostałych 6 został on już zakończony. Do tej pory podpisano trzy umowy dotyczące uczestnictwa w programie. – Kwestią czasu jest podpisanie kolejnych – zapewnił dyrektor Gostomski.
Przypomnijmy, że uczestnikami programu mogą być wyłącznie podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro. Zawarcie umowy o współdziałanie wiąże się z pełną transparentnością podatników wobec fiskusa, ale w zamian mogą oni liczyć na korzyści. Mogą m.in. korzystać z obniżonych odsetek za zwłokę oraz płacić o połowę mniejszą opłatę za wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej (10 tys. zł, a nie 20 tys. zł).
Są też korzyści wizerunkowe, bo udział w programie oznacza, że przedsiębiorca przeszedł kompleksowy audyt szefa KAS w zakresie nie tylko rozliczeń podatkowych, lecz także np. spraw kadrowych.
W trakcie konferencji przypomniano również o procedurze, która weszła w życie od 2022 r., czyli porozumieniu inwestycyjnym. Jest ona dostępna dla największych inwestorów. Na razie nie ma statystyk dotyczących jej funkcjonowania.

Interpretacje i MDR

Z danych Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że do chwili obecnej wydano prawie pół miliona interpretacji indywidualnych. Ich liczba sukcesywnie jednak spada od lipca 2016 r., odkąd w przepisach pojawiła się klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Pozwala ona dyrektorowi KIS odmówić wydania interpretacji.
Nadal jednak w ubiegłym roku wydano ich ponad 20 tys., z czego ok. 75 proc. potwierdzało stanowisko wnioskodawcy.
Niezależnie od tego dyrektor KIS wydaje wiążące informacje, m.in. stawkowe. Od 1 listopada 2019 r. wydał już prawie 15 tys. WIS-ów.
Przedstawiono również część statystyk w zakresie raportowania schematów podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR), a konkretnie efekty działania specjalnego centrum kompetencyjnego KAS w Olsztynie, do którego trafiają informacje MDR-1. – Do chwili obecnej do centrum trafiło ponad 15 tys. MDR-1 – poinformował dyrektor Gostomski.
Centrum to kontaktuje się z podatnikami i odpowiada na ich pytania dotyczące składania MDR-1. Prawie 85 proc. problemów rozwiązywanych jest już w trakcie pierwszego kontaktu.