Z pytaniem wystąpiła kobieta prowadząca działalność gospodarczą związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami (kod PKD 39.00.Z) oraz obróbką i usuwaniem odpadów (kode PKD 38.21.Z). Wyjaśniła, że zajmuje się odbiorem odpadów poprodukcyjnych od klienta, które następnie są transportowane do miejsca składowania. Chodzi m.in. o makulaturę, papier, folie, tworzywa sztuczne. Chciała się upewnić, że do przychodów ze sprzedaży odpadów może zastosować stawkę 3 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) stawkę 3 proc. stosuje się do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Za taką działalność zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy uważa się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.