Nowelizacja ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. korekta PŁ w zakresie CIT) w wersji, która trafiła do Senatu, miała to uniemożliwić. Jednak podczas prac senackich komisji gospodarki narodowej i innowacyjności oraz komisji finansów publicznych i budżetu nad tą ustawą została wprowadzona poprawka, która usunie to ograniczenie. Dziś senatorowie mają nad nią głosować podczas posiedzenia plenarnego.
Na zmianę już we wtorek podczas posiedzenia komisji zgodzili się przedstawiciele rządu, co oznacza, że Sejm nie powinien jej odrzucić. Zresztą art. 14 ust. 3 ustawy nowelizującej w wersji, która trafiła do Senatu, byłby niezgodny z konstytucją, na co zwróciło uwagę senackie biuro legislacyjne. Ograniczałby bowiem prawa nabyte podatkowych grup kapitałowych (PGK). Wcześniej problem sygnalizowali również Pracodawcy RP.