Kto odkupi od byłego małżonka połowę lokalu nabytego wspólnie w okresie narzeczeństwa, od sprzedaży tej połowy może zapłacić 19 proc. PIT– wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

Pytanie zadał podatnik, który w 2016 r. wspólnie z partnerką kupił mieszkanie za 420 tys. zł. Każde z nich posiadało po połowie udziałów w nieruchomości. Potem para wzięła ślub i zawarła umowę o rozdzielności majątkowej. W 2019 r. mężczyzna odkupił udział byłej już żony za 300 tys. zł i został jedynym właścicielem lokalu. W 2022 r. sprzedał nieruchomość za 820 tys. zł. Wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że nie musi płacić podatku dochodowego. Był przekonany, że sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat od nabycia.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nieruchomość można sprzedać bez podatku po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nieruchomości nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią majątek odrębny małżonka, którym może on swobodnie rozporządzać bez zgody drugiego. Wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje dopiero z chwilą zawarcia małżeństwa. W tym przypadku wspólność ustawowa nie powstała ze względu na podpisanie intercyzy.
Dyrektor KIS wskazał, że podatnik nabył połowę udziałów w 2016 r., a drugą połowę w 2019 r. To oznacza, że pięcioletni termin należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego z tych udziałów. W konsekwencji sprzedaż połowy nabytej w 2016 r. nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, bo pięcioletni termin pozwalający na zbycie bez podatku upłynął z końcem 2021 r. Inaczej będzie ze sprzedażą udziału nabytego w 2019 r. Podatnik zapłaci 19 proc. PIT od dochodu rozumianego jako różnica między przychodem określonym na podstawie art. 19 ustawy o PIT a kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c. W praktyce od ceny sprzedaży odejmie cenę zakupu.
Może jednak uniknąć daniny, jeśli skorzysta z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Warunkiem jest przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innej nieruchomości. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 września 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.432.2022.2.MD