Ewidencje i dokumentacje akcyzowe trzeba będzie prowadzić w formie elektronicznej od 1 lutego 2024 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w specjalnym komunikacie.

Nawiązało w nim do opublikowanego w sierpniu projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który nadal podlega uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym. Resort przyznał, że w projekcie znajdzie się kolejna już data wprowadzenia obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych. Na wniosek przedsiębiorców będzie to 1 lutego 2024 r., a nie jak poprzednio 1 stycznia 2024 r. Tym samym o miesiąc dłużej, niż zakładano, ewidencje m.in. suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych, podatkowych znaków akcyzy będą mogły być prowadzone na dotychczasowych zasadach (w formie papierowej lub elektronicznej).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach publicznych