Takie dane przedstawił Artur Krukowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, podczas konferencji z okazji obchodów pięciolecia Krajowej Administracji Skarbowej. Powstała ona 1 marca 2017 r. w wyniku połączenia Służby Celnej, Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej.
Dzięki zmianom struktury, nowelizacji przepisów oraz wprowadzeniu narzędzi i systemów informatycznych udało się uszczelnić system podatkowy. Jak powiedziała Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, luka VAT została znacząco ograniczona – z prawie 25 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.