Od 2018 r. podatnicy przesłali fiskusowi ponad 103,9 mln plików JPK_VAT. Dzięki temu zidentyfikowano 530 karuzel podatkowych, które mogły wyłudzić ok. 3,5 mld zł VAT.

Takie dane przedstawił Artur Krukowski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, podczas konferencji z okazji obchodów pięciolecia Krajowej Administracji Skarbowej. Powstała ona 1 marca 2017 r. w wyniku połączenia Służby Celnej, Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej.
Dzięki zmianom struktury, nowelizacji przepisów oraz wprowadzeniu narzędzi i systemów informatycznych udało się uszczelnić system podatkowy. Jak powiedziała Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, luka VAT została znacząco ograniczona – z prawie 25 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.
Artur Krukowski przyznał, że KAS ma rozbudowany system monitorowania nieprawidłowości w rozliczeniu podatków. Jednym z narzędzi jest kontrola podatkowa i celno-skarbowa, które są poprzedzane analizami. Dyrektor podkreślił, że kontrole są wszczynane dopiero wtedy, gdy inne środki okazują się nieskuteczne. Jeżeli jest to możliwe, nieprawidłowości wyjaśniane są podczas czynności sprawdzających. W latach 2017–2021 przeprowadzono ich ponad 13,1 mln. W tym samym czasie zrealizowano 101,7 tys. kontroli podatkowych i 15,7 tys. kontroli celno-skarbowych (prawie 15,3 tys. dotyczyło podatków).
Artur Krukowski przyznał, że do kontroli wykorzystywane są dane m.in. z JPK_VAT i STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Dzięki analizom na ich podstawie wstrzymano zwrot VAT na kwotę ponad 266 mln zł. Wykorzystując jednolite pliki kontrolne, na poczet należności podatkowych zabezpieczono natomiast 2,2, mld zł. Dzięki systemowi STIR w okresie od 2017 r. do końca czerwca 2022 r. szef KAS aż 3478 razy blokował rachunek bankowy 733 podmiotom, na kwotę prawie 313 mln zł. Przy wykorzystaniu STIR przeprowadzono też kontrole celno-skarbowe, w których stwierdzono uszczuplenia na ponad 2 mld zł.
Przy postępowaniach przygotowawczych wykorzystywano wyspecjalizowane analizy kryminalne. W związku z tym w pierwszej połowie 2022 r. ujawniono i zabezpieczono mienie o wartości 2,3 mld zł. Dla porównania w całym 2021 r. było to 1,3 mld zł, a 2020 r. – zaledwie 174 mln zł.
Artur Krukowski przekonywał, że sukcesem było wprowadzenie systemu SENT (Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu). Dzięki niemu KAS wie, skąd i dokąd jadą towary wrażliwe (np. paliwo, gaz, wyroby alkoholowe). – Zaraz po wprowadzeniu elektronicznego nadzoru transportu zaobserwowaliśmy skokowy wzrost przychodów firm paliwowych – przyznał dyrektor. A co za tym idzie, wzrost przychodów budżetowych.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w latach 2017–2021 do systemu trafiło 17 mln zgłoszeń o transportach, z czego skontrolowano 2,2 mln przewozów. Służby celno-skarbowe zidentyfikowały 28 tys. nieprawidłowości.