W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, a teraz także o niezaleganiu w podatkach. Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń. Muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne" - powiedział cytowany w komunikacie MF szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Dodał, że już ponad 112 tys. podatników zgodziło się na taką formę komunikacji z Krajową Administracją Skarbową.

Jak wyjaśniono w komunikacie, aby uzyskać zaświadczenie, należy się zalogować e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Tam należy wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnić i wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie będzie można znaleźć na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”. MF dodał, że zaświadczenia nie trzeba drukować i że można z niego korzystać wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e-mailem.

Reklama

„Zachęcamy do korzystania z e-US, to bardzo wygodny sposób na załatwianie różnych spraw podatkowych. Podatnik może otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku”- powiedziała cytowana w komunikacie zastępczyni szefa KAS Anna Chałupa.

Resort podał, że w e-US można uzyskać zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU), o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Ministerstwo Finansów podało także, że dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy. (PAP)

autor: Marek Siudaj