Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przegrał już w tej kwestii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ale najwyraźniej uważa, że sprawa nie została jeszcze przesądzona. To jedyny bowiem jak dotąd wyrok sądu kasacyjnego w tej sprawie. Sądy wojewódzkie są w tej kwestii podzielone, a przeważająca część ich wyroków jest wciąż nieprawomocna.
Problem dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób obracających akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi. Czasem na swojej działalności zarabiają, czasem tracą.