W jakiej pozycji sprawozdania Rb-N ująć należności za sprzedaż lokali należących do gminy? Zastanawiamy się, bo nieruchomości są sprzedawane w systemie ratalnym. Sprawozdanie przewiduje pozycję – „sprzedaż ratalną”, ale czy dotyczy to nieruchomości?
Z podanego zapytania wynika, że gmina dokonuje sprzedaży nieruchomości, co powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów m.in. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Punktem wyjścia w tym zakresie jest art. 13 ust. 1 tego aktu prawnego, gdzie postanowiono, że – z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw – nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży; zamiany i zrzeczenia się; oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę; użyczenia, oddania w trwały zarząd. Nieruchomości mogą być także obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.