Zdecydowali o tym posłowie, uchwalając w minionym tygodniu nowelizację ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.
W trakcie sejmowych prac posłowie wprowadzili kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy przeszacowania wartości środków trwałych, o czym piszemy na s. B1.