Do końca grudnia 2022 r. pozostaną niższe stawki akcyzy i VAT na energię elektryczną i niektóre paliwa oraz 0 proc. VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Na dwa lata zostanie zawieszony podatek minimalny, a regulacje o ukrytej dywidendzie będą uchylone.

Zdecydowali o tym posłowie, uchwalając w minionym tygodniu nowelizację ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.
W trakcie sejmowych prac posłowie wprowadzili kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy przeszacowania wartości środków trwałych, o czym piszemy na s. B1.

VAT i akcyza

Decyzja o przedłużeniu tarcz antyinflacyjnych oznacza, że do końca grudnia 2022 r.:
■ obniżone pozostaną stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG i na tzw. lekki olej opałowy,
■ zwolniona z podatku akcyzowego będzie energia elektryczna wykorzystywana przez gospodarstwa domowe,
■ wyłączona z podatku handlowego będzie sprzedaż detaliczna paliw,
■ niższe będą stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.
Na pytanie, dlaczego obowiązywanie tarcz jest przedłużane tylko o dwa miesiące, wiceminister finansów Artur Soboń wyjaśnił w Sejmie, że każdy miesiąc funkcjonowania tarcz to dla budżetu państwa koszt w wysokości 2,4 mld zł. Zapewnił, że resort finansów monitoruje rynek i w razie potrzeby obowiązywanie tarcz będzie przedłużane.
Jednocześnie przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada utrzymanie wyższych stawek VAT na poziomie 8 i 23 proc. Bez tej nowelizacji stawki wróciłyby od 2023 r. do poziomu 7 i 22 proc. Wyższe stawki mają być utrzymane tak długo, jak długo Polska będzie utrzymywać ponadprzeciętne wydatki na obronność.

Minimalny podatek i ukryta dywidenda

Nowelizacja zmienia też wiele w Polskim Ładzie w zakresie CIT. Przepisy o minimalnym podatku dochodowym będą zawieszone na lata 2022–2023, co oznacza, że po raz pierwszy daninę tę trzeba będzie zapłacić do końca marca 2025 r., rozliczając się z CIT za 2024 r.
Uchwalona ustawa przewiduje też zmiany w minimalnym podatku. Zmieni się sposób obliczania rentowności dla potrzeb tego podatku, pojawią się nowe wyłączenia z niego, np. dla małych podatników, podmiotów medycznych, podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i w Polskiej Strefie Inwestycji, czyli na podstawie decyzji o wsparciu. Pisaliśmy o tym w artykule „Podmioty strefowe unikną podatku minimalnego” (DGP nr 173/2022).
Sejm zgodził się także na uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie od 2023 r. Miały one wyłączać z kosztów uzyskania przychodu świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, wspólnika bądź akcjonariusza, jeżeli wysokość lub termin poniesienia tych świadczeń byłyby w jakikolwiek sposób zależne od osiągniętego zysku. Ukrytymi dywidendami miały być przykładowo opłaty licencyjne, uzależnione często od wyników sprzedaży.

Inne zmiany

Nowelizacja zakłada też m.in.:
■ zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych. Przykładowo uchylone zostaną i to z mocą wstecz – od 1 stycznia 2021 r. – obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązek dokumentacyjny do pośrednich transakcji rajowych. Podniesione zostaną progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych – próg istotności będzie wynosił 500 tys. zł, a dla transakcji finansowych – 2,5 mln zł (obecnie w obu przypadkach jest to 100 tys. zł),
■ zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej. Przykładowo PSH będzie mogła być wykorzystywana w strukturach wielopoziomowych, czyli dochód ze sprzedaży udziałów spółki zależnej i dywidendy od niej otrzymywane będą mogły być zwolnione z podatku bez względu na to, czy spółka zależna posiada udziały w innych spółkach, czy ich nie posiada,
■ uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund. Złożone w 2022 r. oświadczenia, chroniące przed mechanizmem pay & refund przy pobieraniu tzw. podatku u źródła, będą ważne o wiele dłużej: oświadczenia pierwotne – do końca roku, oświadczenia następcze – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego,
■ zmiany w estońskim CIT. Od 2023 r. podatek od zaliczkowej wypłaty dywidendy będzie płatny do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego, a nie do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Nie będzie wątpliwości, że estoński CIT jest należny od połowy wydatków na samochody osobowe w spółce wykorzystywane na cele mieszane. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544) – czeka na rozpatrzenie Senatu