Do 30 września 2022 r. wydłużono stan zagrożenia epidemicznego. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że pracodawcy nadal mogą stosować specjalne regulacje w zakresie prawa pracy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, które zapewniają czasowe odstępstwa od wymogów prawnych m.in. w zakresie bhp. Wracając do pytania, otóż szkolenia bhp obowiązują zarówno w czasie ogłoszenia stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego, przy czym zgodnie z art. 12e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: