Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który kupował surowy i nieprzetworzony tytoń. W 2013 r. musiał jednak zniszczyć 388 kg suszu z powodu awarii rury kanalizacyjnej w pomieszczeniu, w którym był on przechowywany.
Naczelnik urzędu celnego uznał, że podatnik zużył susz tytoniowy i w związku z tym powinien zapłacić akcyzę.
Spór sprowadzał się do tego, jak należy rozumieć pojęcie zużycia. Organy celne twierdziły, że jest nim również zniszczenie suszu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżone decyzje. Orzekł, że zużycie i zniszczenie nie są jednak pojęciami tożsamymi. Ustawa o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wskazuje bowiem na związek zużycia z użyciem, a nie z usunięciem (art. 9 ust. 2). Termin „zużycie” należy więc interpretować ściśle; oznacza on czynność dokonaną, określaną jako definitywne zużycie, powiązane z wcześniejszym używaniem – stwierdził WSA.
Sąd przyznał rację organom, że zużyciem jest również proces polegający na zniszczeniu wyrobów akcyzowych, dodał jednak, że musi ono nastąpić w wyniku używania, dłuższego używania, częstego używania, wyczerpania zasobu przez dłuższe używanie czy zrobienia z wyrobu użytku, a nie przez unicestwienie. Na takie rozumienie zużycia wskazywał też wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (z 30 kwietnia 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 948/06).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 8 stycznia 2015 r., sygn.akt I SA/Sz 950/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia