Przypomniał, że zwolnione są tylko usługi świadczone przez polskie podmioty wpisane do rejestru instytucji kulturalnych.
Pytanie zadała samorządowa instytucja kulturalna, która organizowała co roku festiwal kulturalny. Wstęp na imprezę był odpłatny, a zagraniczni artyści wystawiali po wykonaniu usługi faktury.
Organizator był przekonany, że wynagrodzenie dla artystów z Europy jest zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy usług kulturalnych świadczonych przez podmioty prawa publicznego albo inne instytucje kulturalne wpisane do odpowiedniego rejestru. Uważał, że skoro część zagranicznych zespołów teatralnych ma taki status w swoim państwie, to mogą one korzystać ze zwolnienia w Polsce. Natomiast zakup usług kulturalnych od pozostałych podmiotów będzie opodatkowany, zgodnie z art. 28g ust. 1. Wynika z niego, że usługi wstępu na imprezy kulturalne są opodatkowane tam, gdzie faktycznie się odbywają.
Dyrektor łódzkiej izby wyjaśnił jednak, że żadna z zagranicznych instytucji nie skorzysta w naszym kraju ze zwolnienia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 stycznia 2015 r., nr IPTPP2/443-803/14-4/IR