Spytała o to polska spółka, która przed wybuchem wojny w Ukrainie sprzedawała swoje produkty tamtejszym firmom. Należne kwoty wykazywała jako podatkowy przychód. Jeden z kontrahentów przestał jednak spłacać swoje zobowiązania jeszcze przed 24 lutego 2022 r.
Z powodu wojny w Ukrainie spółka nie ma możliwości wszczęcia tam teraz postępowania sądowego i egzekucyjnego. Ustaliła, że ukraiński kontrahent nie ma żadnego majątku (nieruchomości, pojazdów, udziałów w innych spółkach). Zarazem jednak nie toczą się wobec niego żadne postępowania upadłościowe ani restrukturyzacyjne. Nie został on także postawiony w stan likwidacji.