Wpływ interpretacji unijnego fiskusa na preferencje podatkowe dla wielkich koncernów zbada specjalna komisja Parlamentu Europejskiego. Głosowanie na ten temat odbyło się 12 lutego 2015 r.

Głównym zadaniem Komisji będzie nie tylko wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, ale też przedstawienie odpowiednich rekomendacji na przyszłość. Składać się będzie z 45 członków, którzy pracować mają przez następne sześć miesięcy (mandat może zostać przedłużony).

Jej powołanie związane jest z cyklem dochodzeń wszczętych przez Komisję Europejską dotyczących preferencyjnych zasad opodatkowania firm międzynarodowych w Luksemburgu, Irlandii, Belgii i Holandii. Komisja będzie badać praktyki dotyczące interpretacji prawa podatkowego w okresie od 1 stycznia 1991 roku. Sprawdzi też w jaki sposób traktowana jest przez Komisję Europejską pomoc publiczna w poszczególnych krajach członkowskich i na ile przejrzyste są obowiązujące w nich zasady prawa podatkowego.