Nabywając towary od swoich kontrahentów z Unii Europejskiej, podatnicy polscy otrzymują faktury i korekty w walucie obcej. Często się zdarza, że faktury, a także ich korekty, mają postać dokumentów zbiorczych odnoszących się do kilku/kilkunastu transakcji w ramach np. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (dalej: WNT). Problem, który wówczas powstaje, w szczególności odnośnie do korekt zbiorczych, dotyczy kursu przeliczenia waluty obcej na złote.
Przepisy krajowe dotyczące przeliczania walut odnoszą się do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego albo ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury, jeżeli faktura wystawiania jest przed powstaniem obowiązku podatkowego – w przypadku notowań Narodowego Banku Polskiego (analogicznie – każdy dzień przed powstaniem obowiązku podatkowego albo dzień przed wystawieniem faktury, jeżeli przeliczenie następuje na podstawie kursów Europejskiego Banku Centralnego). Natomiast nie wskazują one konkretnie, jaki kurs walut zastosować w przypadku korekty zbiorczej do wielu faktur pierwotnych – regulacja ta ma być wprowadzona dopiero w ramach pakietu SLIM VAT 3, który wejdzie w życie prawdopodobnie na początku 2023 r.