Resort nie potwierdza też, jakie wprowadzono limity wartości towaru, który może wywieźć turysta za granicę. Czytelnicy donoszą nam o limitach 5 tys. zł dziennie i 100 tys. zł rocznie na jednego podróżnego. Problem dotyczy przejść na granicy z Białorusią i Ukrainą.
W odpowiedzi na pytania DGP Ministerstwo Finansów stawia sprawę jasno: nie wprowadzono limitów wartości towaru, który może wywieźć turysta za granicę, ani wymogów dotyczących numerów seryjnych.