TEMAT: Świadczenia z tytułu podróży służbowej
PROBLEM: Jakie są skutki wypłacenia pracownikowi należności przekraczającej limit określony w rozporządzeniu