Zdaniem ekspertów pierwszy rodzaj pouczenia jest nieprawidłowy, natomiast brak drugiego – narusza prawo do obrony. Doradcy mówią jasno: stawiennictwo w postępowaniu mandatowym nie jest obowiązkowe i nie może zostać nałożona za to kara porządkowa. Za to sprawca może nie przyjąć mandatu.
– Organ prowadzący postępowanie nie powinien wprowadzać w błąd uczestników postępowania, a przeciwnie, jest obowiązany pouczać ich o ciążących obowiązkach i przysługujących uprawnieniach – komentuje Dorota Łuczak, doradca podatkowy, associate w kancelarii Staniek & Partners.