Ministerstwo Finansów uporządkuje dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek samorządu terytorialnego i członków grupy VAT. Będą oni mieli wgląd tylko do swoich faktur, zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Przypomnijmy, że obecnie KSeF nie jest obowiązkowy, można korzystać z niego na zasadzie dobrowolności. Stanie się on obowiązkowy dopiero od 1 stycznia 2024 r. (pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.”, DGP nr 117/2022). Wynika to decyzji unijnej Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).
Planowane rozporządzenie rozwiąże natomiast problem, na który wskazaliśmy w artykule „E-fakturowanie niedostosowane do potrzeb samorządów” (DGP nr 90/2022). Pisaliśmy, że KSeF nie uwzględnia sytuacji, w której faktury wystawia pod jednym numerem NIP więcej niż jedna jednostka. Z tego powodu przykładowo księgowa odpowiedzialna za weryfikację wydatków jednej szkoły może uzyskać dostęp do zamówień realizowanych np. przez biuro prezydenta miasta.
Teraz resort finansów chce dostosować KSeF do potrzeb samorządów, a także do grup VAT (które będzie można tworzyć od 2023 r.).
Projekt rozporządzenia zakłada zmianę w tym zakresie. Pojawi się możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie będzie miała wglądu do faktur w innych jednostkach.
Analogiczne będzie w grupach VAT – poszczególni członkowie grupy nie będą mieli wglądu do faktur innych podmiotów tworzących grupę.
Przypomnijmy, że przepisy o grupach VAT zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z nowelizacją niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – w konsultacjach