Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. zawiesza na lata 2022-2023 przepisy o minimalnym podatku dochodowym – podało Ministerstwo Finansów.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie. Jak wskazano, projekt „wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 r.”.

„Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.

MF podało, że wśród najważniejszych zmian wprowadzanych przez projekt ustawy o CIT znalazły się m.in. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

MF wskazało także, że w projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Według informacji resortu, zmieni się przepis dotyczący terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

„Działanie to będzie sprzyjało również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego” – stwierdzono w komunikacie MF.

Ponadto w projekcie znalazły się zapisy o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. A także proponuje się tam zmianę, mająca na celu cyfryzację obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych. (PAP)

autor: Marek Siudaj