Orzeczenie
Podatnik, który przekaże na cele charytatywne towary niewydane klientom i kontrahentom w ramach akcji promocyjnych i konkursów, nie ma prawa odliczyć wydatku na ich nabycie – orzekł WSA w Warszawie.
Reklama
Chodziło o spółkę, która przeprowadza różnego rodzaju konkursy i promocje skierowane do klientów stacji paliw. Przykładowo osoby tankujące określoną ilość paliwa w danym okresie otrzymują nagrodę rzeczową, albo osoby, które kupią określony towar, dostają kupon uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród rzeczowych. Nagrodami w konkursach i promocjach są towary o niewielkiej wartości. Spółka zalicza ich wartość netto do pośrednich kosztów uzyskania przychodu.

Reklama
Zdarzają się sytuacje, gdy po zakończeniu konkursu lub promocji część nagród pozostaje nieodebranych. W takiej sytuacji spółka zazwyczaj podejmuje decyzję o przekazaniu ich na cele charytatywne.
Spór toczył się o to, czy wydatki na te nagrody są również kosztem uzyskania przychodu. Spółka uważała, że tak, bo wydatki zostały poniesione na konkursy i promocje realizowane w celu zwiększenia sprzedaży. Tłumaczyła, że nie ma wpływu na to, czy wygrywający odbierze nagrodę i w związku z tym nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z jej stanowiskiem. Wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT wszelkiego rodzaju nieodpłatne podarunki nie są kosztem uzyskania przychodów. Wyjątek dotyczy jedynie darowizn między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową oraz wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.
Skoro zatem nagrody ostatecznie zostały przekazane na cele charytatywne, to spółka nie może zaliczyć wydatków na ich zakup do kosztów podatkowych – stwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Tego samego zdania był WSA w Warszawie. Potwierdził, że wydatki te nie są kosztem uzyskania przychodu, a jeśli wcześniej zostały do nich zaliczone, to spółka musi je z nich usunąć poprzez korektę.
WSA zgodził się z organem podatkowym, że zastosowanie będzie miał w tym wypadku art. 16 ust. 1 pkt 14, wyłączający z kosztów darowizny, a wskazane w tym przepisie wyjątki nie będą miały zastosowania w tej sprawie.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1029/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia