Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu podlega opodatkowaniu, z tym że jest to czynność zwolniona z VAT z uwagi na art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o tym podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o umowę pożyczki zawartą pomiędzy dwiema powiązanymi ze sobą spółkami, zajmującymi się na co dzień hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów osobowych i furgonetek. Taki jest główny przedmiot działalności obu firm.
Jedna udzieliła drugiej, z własnych środków obrotowych, pożyczki na 5 mln zł. Spółka ta nie prowadzi profesjonalnej działalności w obszarze usług pożyczkowych.
Powstało pytanie o skutki podatkowe takiej pożyczki. Dyrektor KIS potwierdził, że udzielenie pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki) jest odpłatnym świadczeniem usług, podlegających co do zasady opodatkowaniu VAT, niezależnie od częstotliwości i celu udzielenia pożyczki ani od statusu pożyczkobiorcy.
„Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w VAT, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym” – wyjaśnił organ.
Zarazem jednak dodał, że jest to czynność zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z VAT usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.400.2022.4.WN