Chodziło o umowę pożyczki zawartą pomiędzy dwiema powiązanymi ze sobą spółkami, zajmującymi się na co dzień hurtową i detaliczną sprzedażą samochodów osobowych i furgonetek. Taki jest główny przedmiot działalności obu firm.
Jedna udzieliła drugiej, z własnych środków obrotowych, pożyczki na 5 mln zł. Spółka ta nie prowadzi profesjonalnej działalności w obszarze usług pożyczkowych.