Chodziło o spółkę deweloperską, która udziela podmiotom powiązanym oraz niepowiązanym pożyczek na zakup gruntów pod budowę osiedli mieszkaniowych. Na gruntach tych spółka buduje budynki z mieszkaniami i lokalami użytkowymi. Zdarza się, że zleca zakup działek innym podmiotom – gdy nie chce samodzielnie występować jako nabywca działki.
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy odsetki otrzymywane od udzielonych pożyczek spółka powinna uwzględniać przy obliczaniu proporcji sprzedaży, zgodnie z art. 90 ust. 1–3 ustawy o VAT. Taki współczynnik muszą stosować podatnicy, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i takie, od których odliczenie VAT nie przysługuje.