Sprawa dotyczyła spółki, która w 2021 r. zamierzała kupić lokale usługowe od innej firmy (A). Ta natomiast kupiła je od dewelopera w 2017 r., ale dopiero w 2020 i 2021 r. zaczęły one być użytkowane – zostały oddane w najem.
Spółka wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy sprzedaż lokali przez firmę A będzie zwolniona z VAT, czy opodatkowana. Sama uważała, że będzie to transakcja opodatkowana, ponieważ dojdzie do niej przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia.