Katalog celów, na jakie przeznaczane są zbiórki, jest szeroki i obejmuje, np. gromadzenie środków finansowych na leczenie, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej czy inicjatywy kulturalne, w tym finansowanie twórców za pomocą regularnych wpłat. Zbiórki są prowadzone przez organizacje charytatywne, osoby prywatne oraz przedsiębiorców, m.in. tych, którzy postanowili wesprzeć zaatakowaną przez Rosję Ukrainę i jej obywateli. Ostatnim przykładem tego rodzaju kwesty jest chociażby udana zbiórka pieniędzy na zakup bayraktara, z której środki finalnie zostaną rozdysponowane wśród ukraińskich organizacji charytatywnych.