Sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego w 2017 r. Przypomnijmy, że od 2018 r. obrót kryptowalutami jest uregulowany w ustawach o PIT i o CIT. W przypadku wymiany kryptowaluty na zwykłą (np. złote, dolar, euro) trzeba zapłacić podatek według stawki 19 proc. PIT, a podstawą opodatkowania jest dochód.
Wciąż wracają jednak spory o wcześniejszy stan prawny. W omawianej sprawie chodziło o podatnika, który prowadził w 2017 r. działalność gospodarczą polegającą na obrocie kryptowalutami. Spór sprowadzał się do tego, czy mężczyzna może opodatkowywać sprzedaż bitcoinów ryczałtem według stawki 3 proc.). Podatnik uważał, że tak, ponieważ przedmiotem jego działalności jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Po zakończeniu roku złożył zeznanie roczne, w którym wykazał przychód z kryptowalut opodatkowany 3-procentową stawką.