Uniwersytet, który wypłaca nagrodę przyznaną przez ministra edukacji i nauki, nie jest płatnikiem i nie pobiera zaliczki na PIT od takiego świadczenia – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła kobieta pracująca na uczelni, która otrzymała nagrodę od ministra za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Tłumaczyła, że jest ona wypłacana na podstawie decyzji z pieniędzy otrzymanych z budżetu państwa (z części będącej w dyspozycji właściwego ministra). Należność została przekazana na rachunek bankowy uniwersytetu. Ten jednak potraktował ją jako przychód ze stosunku pracy kobiety i naliczył od niej zaliczkę na PIT, składki ZUS oraz zdrowotne.
Kobieta spytała, czy nagroda nie powinna być jednak rozliczona jako przychód z innych źródeł, a uniwersytet nie powinien naliczyć tylko PIT.
Dyrektor KIS tylko częściowo zgodził się z podatniczką. Przyznał, że jest to przychód z innych źródeł, bo nie sposób nagrodę zakwalifikować do przychodów z pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że nagroda nie została kobiecie przyznana przez uczelnię w związku z wykonywaniem przez nią pracy, lecz przez ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Uczelnia dokonała jedynie wypłaty tych pieniędzy. Dlatego według dyrektora KIS – tak jak twierdzi podatniczka – nagroda stanowi przychód z innych źródeł.
Organ nie zgodził się jednak z kobietą w kwestii obowiązków uniwersytetu. Wyjaśnił, że w związku z wypłatą nagrody na uniwersytecie nie ciążyły obowiązki płatnika. Nie był on więc zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia. – Uzyskaną nagrodę podatniczka powinna rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z pozostałymi dochodami uzyskanymi w tym samym roku – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 sierpnia 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.388.2022.1.MM