Reklama
Sprawa dotyczyła spółki świadczącej powszechne oraz niepowszechne usługi pocztowe. W ramach działalności spółka wysyła za granicę paczki, zarówno do innych państw Unii Europejskiej, jak i poza UE. Na miejscu są one doręczane adresatom przez lokalnych operatorów pocztowych.

Reklama
Problem powstał z dostarczaniem paczek poza terytorium UE, w ramach niepowszechnych usług pocztowych. Spółka uważała, że jest to transport międzynarodowy, objęty stawką 0 proc., zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.
Wskazywała, że spełniony jest warunek wynikający z tego przepisu – miejscem nadania przesyłek jest Polska, a miejscem ich dostarczenia kraj spoza UE. Przekonywała, że dla nabywcy usługi najważniejsze jest przetransportowanie i dostarczenie paczki do kraju przeznaczenia. Bez znaczenia – uważała – jest to, że świadcząc swoje usługi, spółka korzysta z usług zewnętrznego przewoźnika. Twierdziła, że definicja transportu międzynarodowego została sformułowana w art. 83 ust. 3 na tyle szeroko, że obejmuje także działalność podmiotów, które choćby w sposób pośredni uczestniczą w przemieszczaniu towarów z Polski do krajów pozaunijnych.
Za bez znaczenia uznała też to, że swoje usługi świadczy na podstawie prawa pocztowego, bo – jak twierdziła – nie wyklucza to możliwości kwalifikowania ich dla potrzeb VAT jako usługi transportu międzynarodowego.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że spółka nie ma racji. Stwierdził, że usługi pocztowe polegające na doręczaniu paczek, świadczone przez operatora pocztowego na podstawie ustawy – Prawo pocztowe – zarówno powszechne, jak i niepowszechne – nie mogą być uznane za usługi transportu międzynarodowego. Są to różnego rodzaju świadczenia, podlegające różnym regulacjom prawnym – stwierdził dyrektor.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni się z nim zgodził. Zwrócił uwagę na to, że w samej ustawie o VAT istnieje rozróżnienie: w art. 43 ust. 1 pkt 17 przewidziano zwolnienie dla powszechnych usług pocztowych, a w art. 83 ust. – stawkę 0 proc. dla usług transportu międzynarodowego.
Skoro ustawodawca nie wyróżnił w ustawie o VAT usług pocztowych niepowszechnych, to oznacza, że mają one być opodatkowane na zasadach ogólnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Powołał się na wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości (C-357/07), stwierdzający wyraźnie, że zwolnieniu podlegają tylko powszechne usługi pocztowe.
Wyrok jest nieprawomocny.
Usługi powszechne i niepowszechne
Powszechne usługi pocztowe to m.in.: przesyłki listowe nierejestrowane (w tym kartki pocztowe), przesyłki polecone, przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, paczki pocztowe, przesyłki dla ociemniałych, przesyłki zawierające obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, przekazy pocztowe.
Niepowszechne usługi pocztowe to m.in.: przesyłki pobraniowe, przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych, e-przesyłki, przesyłki gabarytowe, doręczenie lub wydanie przesyłki CCRI (Międzynarodowej korespondencji handlowej z odpowiedzią).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1277/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia