Z pytaniem wystąpiła SK, która stała się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r. Ma ona niepodzielone zyski z okresu, gdy była transparentna podatkowo. Chce się przekształcić w spółkę z o.o. i pyta, czy po przekształceniu spółka z o.o. wypłacająca stare zyski na podstawie podjętych przed przekształceniem uchwał wspólników o podziale zysków nie będzie musiała zapłacić CIT.
Zwróciła uwagę, że stare zyski spółek komandytowych nie są opodatkowane CIT na podstawie art. 13 nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Zgodnie z tym przepisem do dochodów wspólników SK uzyskanych z udziału w zyskach osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 2021 r.