Przypomnijmy, że na garaże stanowiące odrębną nieruchomość (mające odrębną księgę wieczystą) obowiązuje wyższa stawka podatku. Podatnicy, którzy mają jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, płacą niższą daninę. Usankcjonowała to uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11).
Rzecznik wskazał, że obywatele nie mogą pogodzić się ze stanem, który w ich ocenie narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej – przecież niezależnie od tego, czy garaż jest nieruchomością odrębną czy nie, w rzeczywistości pełni tę samą funkcję. Co więcej, to do dewelopera należy decyzja, czy miejsce postojowe będzie przypisane do lokalu mieszkalnego, czy będzie odrębną nieruchomością. Sprawa trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 23/19) i od 2018 r. oczekuje na rozstrzygnięcie.