Absurdalne przepisy dotyczące estońskiego CIT od zaliczkowej wypłaty dywidendy w drugiej połowie 2022 r. zostaną poprawione – zapowiedzieli przedstawiciele resortu finansów w odpowiedzi na jedną z uwag do projektu korekty Polskiego Ładu.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o CIT i niektórych innych ustaw, o którym pisaliśmy w artykule „Fiskus gasi pożary w CIT, które sam wywołał” (DGP nr 127/2022). Jedna z przewidzianych w nim zmian dotyczy kontrowersji, którą opisaliśmy w artykule „Estońska pułapka na podatników” (DGP nr 93/2022).
Przypomnijmy, że zasadą jest, że jeśli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, czyli estońskim CIT, podejmuje uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy (lub o innej formie podziału zysku), powinna zapłacić podatek od sumy wypłaconych dochodów „do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego” (art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). To oznacza, że jeśli uchwała o podziale zysku zapadnie po 20 lipca br., spółka ma problem i powinna zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Potwierdziła to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2022 r. (sygn. 0111 -KDIB1-1.4010.67. 2022.4.BS).
– Taki podatnik z założenia zawsze pozostaje w zwłoce, ponieważ termin na zapłatę podatku należnego upływa 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego – przyznało również Ministerstwo Finansów.

Poprawka nie do końca udana

Resort zaproponował w związku z tym zmianę art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w taki sposób, aby estoński CIT od zaliczkowej wypłaty dywidendy był płatny do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Zgodnie z pierwotną wersją korekty Polskiego Ładu poprawka miałaby wejść w życie dopiero od początku 2023 r., a więc nie dotyczyłaby zaliczkowych wypłat dokonywanych w drugiej połowie br., np. w październiku czy listopadzie. Daninę od nich nadal trzeba było zapłacić do… 20 lipca 2022 r., a więc gdy nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy (bo w spółce nie zapadła uchwała o zaliczkowej wypłacie dywidendy).
DGP jako pierwszy zwrócił na to uwagę w artykule „Estońska pułapka rozbrojona, ale nie dotyczy to obecnego roku” (DGP nr 127/2022). W trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji podobne uwagi pod adresem MF skierował również resort rozwoju i technologii. Zaproponował wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym „możliwe będzie przesunięcie terminu zapłaty ryczałtu w przypadku podjęcia uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto w drugiej połowie 2022 r.”. MF w odpowiedzi zapowiedziało, że poprawka zostanie wprowadzona w kolejnej wersji projektu. Nie podało jednak szczegółów dotyczących takiego rozwiązania.
DGP zapytał o nie resort finansów, ale do chwili zamknięcia numeru nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Co mają robić podatnicy

Tymczasem nawet jeśli poprawka dotycząca tegorocznych rozliczeń miałaby wejść w życie, powstaje pytanie, w jaki sposób powinna zachować się spółka, która podejmie uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy w drugiej połowie 2022 r.
Zdaniem Daniela Więckowskiego, doradcy podatkowego i partnera w LTCA, w takiej sytuacji możliwe są dwa wyjścia.
– Pierwszym jest postępowanie zgodnie z przepisami, a więc zapłata ryczałtu wraz z odsetkami, a następnie złożenie wniosku o zwrot nadpłaty, gdy korekta Polskiego Ładu wejdzie w życie. Drugie rozwiązanie to zaufanie zapowiedziom MF i niewpłacanie podatku oraz odsetek do czasu wdrożenia zmian. To jednak zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, bo nadgorliwy urzędnik fiskusa może uznać, że spółka narusza obowiazujące przepisy, a dodatkowo korekta Polskiego Ładu może nie wejść w życie terminowo nawet z przyczyn niezależnych od MF – przestrzega Daniel Więckowski.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osób prawnych oraz niektórych innych ustaw: po konsultacjach publicznych