Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o CIT i niektórych innych ustaw, o którym pisaliśmy w artykule „Fiskus gasi pożary w CIT, które sam wywołał” (DGP nr 127/2022). Jedna z przewidzianych w nim zmian dotyczy kontrowersji, którą opisaliśmy w artykule „Estońska pułapka na podatników” (DGP nr 93/2022).
Przypomnijmy, że zasadą jest, że jeśli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, czyli estońskim CIT, podejmuje uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy (lub o innej formie podziału zysku), powinna zapłacić podatek od sumy wypłaconych dochodów „do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego” (art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). To oznacza, że jeśli uchwała o podziale zysku zapadnie po 20 lipca br., spółka ma problem i powinna zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Potwierdziła to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2022 r. (sygn. 0111 -KDIB1-1.4010.67. 2022.4.BS).