Chodzi m.in. o interpretację z 21 lipca br. (sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022. 2.MR) i 19 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.407. 2022.2.KS) i z 7 lipca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011. 121.2022.4.IR).
Przypomnijmy, że przepisy o ryczałcie od dochodów spółek (potocznie nazywanym estońskim CIT) pozwalają przy wypłacie dywidendy pomniejszać zaliczki na PIT od dochodów wspólnika o część CIT należnego od spółki (art. 30a ust. 19 ustawy o PIT).