- Zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów zwiększą ryzyko poniesienia przez członków zarządu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek, które reprezentują. A już dziś to ryzyko jest duże - mówi Jakub Warnieło, doradca podatkowy i menedżer w zespole postępowań podatkowych i sądowych MDDP.
Chodzi o projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który opisaliśmy jako pierwsi w artykule „Będą zmiany w przedawnieniu, blokowaniu kont, zapłacie i zwrocie podatku” (DGP nr 132/2022). Nie został on jeszcze opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, jego treść jest wciąż uzgadniana w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.