Chodzi o wdrożoną w systemach informatycznych urzędów skarbowych funkcjonalność, która pozwala na automatyczne badanie zasadności oddawanego podatku oraz automatyczny przelew na rachunek bankowy podatnika. Procedura ta dotyczy tylko zwrotów VAT i PIT do kwoty 5 tys. zł. W zakresie VAT została wdrożona w październiku 2021 r., a w zakresie PIT działa od lutego br.