Wprowadzony w lipcu br. pakiet Niskie Podatki to znaczące uproszczenie obowiązującego systemu i ogromna ulga dla podatników, m.in. dzięki obniżonej do 12 proc. stawce PIT. Rząd szacuje, że 13 milionów Polaków zapłaci niższe podatki dochodowe. Brzmi zbyt pięknie? Niekoniecznie.

Nowy, obowiązujący od 1 lipca 2022 r. system jest bardziej progresywny względem poprzedniego roku, więc osoby o niższym dochodzie będą odprowadzały proporcjonalnie mniejszą jego część na podatek dochodowy niż podatnicy zarabiający więcej. Stawka zobowiązań rośnie sprawiedliwie wraz ze wzrostem dochodu podatnika.

Progresywny system podatkowy w praktyce

I tak, zarobki netto podatnika na płacy minimalnej wzrosną o 15 procent w porównaniu z rokiem poprzednim (to także zasługa podniesienia płacy minimalnej). Natomiast dla osoby o wysokich dochodach, zarabiającej kilkukrotną wartość wynagrodzenia minimalnego podatek dochodowy wzrośnie - w stosunku do 2021 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że próg podatkowy został podniesiony i 32-procentowym podatkiem objęta jest tylko nadwyżka ponad 120 tys. zł rocznie.

Wydaje się, że tak zaprojektowany system może skutecznie niwelować nierówności społeczne, tym bardziej, że obniżka stawki PIT z 17 procent do 12 procent obejmie miliony podatników, bez względu na formę zatrudnienia - pracowników, zleceniobiorców, emerytów oraz przedsiębiorców. Jest to więc zmiana korzystna dla większości osób.

Uproszczeniu ulega również rozliczenie podatku PIT dzięki likwidacji tzw. ulgi dla kasy średniej. Udogodnień jest jednak znacznie więcej.

Wysoka kwota wolna od podatku zostaje

Pakiet „Niskie podatki” utrzymuje kwotę wolną od podatku na wysokim poziomie 30 tysięcy złotych. Dodatkowo od stycznia przyszłego roku wejdą w życie korzystniejsze zasady jej stosowania nawet u trzech płatników oraz przy umowach zlecenia.

Okiem przedsiębiorcy - korzyści nie tylko w skali podatkowej

Również przedsiębiorcy działający na skali podatkowej zapłacą teraz niższy, 12-procentowy podatek. To znacząca ulga biorąc pod uwagę wcześniejszą, 17-procentową stawkę. Z tej obniżki będą mogli skorzystać również ci przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2022 r. stosowali podatek liniowy lub ryczałt. Przewidziano dla nich możliwość powrotu na skalę podatkową i skorzystania z 12-procentowej stawki PIT, kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy złotych oraz podwyższonego do 120 tysięcy złotych progu podatkowego.

Przedsiębiorcy, którzy się na to nie zdecydują i nie będą mogli skorzystać z obniżonej stawki PIT, otrzymają możliwość odliczenia składki zdrowotnej do ustalonego rocznego limitu. Jego wysokość będzie zależeć od formy rozliczania się (8700 zł dla liniowców, 50 proc. zapłaconych składek dla ryczałtowców i 19 proc. zapłaconych składek dla podatników na karcie podatkowej).

Zmiany na skali podatkowej spowodują zmniejszenie klina podatkowego. Obniży to różnicę między kosztem pracodawcy, a wynagrodzeniem netto zatrudnionego pracownika, co powinno zwiększyć podaż pracy i konkurencyjność przedsiębiorstw zatrudniających pracowników oraz ich możliwości zwiększenia zatrudnienia. Korzyści te będą dotyczyły zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi.

Rozwiązania dla rodzin i rodziców samotnie wychowujących dziecko

Obniżenie obciążeń podatkowych dzięki wprowadzonym zmianom wesprze też rodziny i gospodarstwa domowe.

W odpowiedzi na postulaty samotnych rodziców, wraz z pakietem Niskie podatki odzyskają oni prawo do preferencyjnego rozliczenia, tzn. dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tysięcy złotych. To rozwiązanie zastąpi dotychczasową ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1 500 zł, wprowadzoną w styczniu br.

Prorodzinnych udogodnień jest więcej. Po pierwsze, została zwiększona kwota zarobków, jaką może osiągnąć dorosłe uczące się dziecko do 25. roku życia, aby rodzic mógł korzystać z preferencji podatkowych. Kolejne wyjście naprzeciw rodzinom to wyłączenie rent rodzinnych małoletnich z dochodu rodziców. I wreszcie, nowe regulacje wprowadziły preferencje podatkowe dla osób otrzymujących zasiłki macierzyńskie. Ulgi podatkowe takie jak chociażby dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, czy pracujących seniorów obejmą również zasiłki macierzyńskie. Co za tym idzie, nie będą one opodatkowane, jeśli ich wysokość wraz z pozostałymi przychodami objętymi tymi ulgami nie przekroczy kwoty 85 528 zł rocznie.

Rozliczenie roczne

Wszystkie wprowadzone w ciągu roku zmiany są korzystne lub neutralne z punktu widzenia podatnika. Osoby, dla których tzw. ulga dla klasy średniej na zasadach sprzed 1 lipca 2022 r. okaże się bardziej opłacalna niż na zasadach z drugiej połowy roku, otrzymają z Urzędu Skarbowego w rozliczeniu rocznym zwrot różnicy – z automatu.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu Niskie Podatki zawsze można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/).

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracja Skarbową