Sąd orzekł, że skoro spółka zdecydowała się na konwersję posiadanego zezwolenia, uzyskanego jeszcze w 1997 r., to wygaśnie ono albo z chwilą, gdy spółka wykorzysta przysługujący jej limit pomocy publicznej, albo 31 grudnia 2026 r.