Usługi transportu krwi, produktów krwiopochodnych, próbek krwi do badań oraz innego materiału biologicznego są z 23-proc. VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że taka usługa spełnia wprawdzie kryteria dla usług objętych działem PKWiU 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Nie została jednak wymieniona jako ta, dla której w ustawie o VAT lub w wydanych do niej aktach wykonawczych przewidziano obniżoną stawkę podatku. Właściwą dla opodatkowania transportu krwi, jej składników i próbek jest zatem stawka 23 proc., na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy o VAT.
Wiążąca informacja stawkowa dyrektora KIS z 7 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDSL2-1.440.69.2022.2.SS