Równo siedem dni mają płatnicy, którzy nadal w formie papierowej składają deklaracje, informacje i roczne obliczenie podatku za osoby fizyczne (np. za pracowników).
Chodzi o: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40. Należy je złożyć o miesiąc wcześniej niż rok temu.
Reklama
Dotyczy to jednak tylko podmiotów, które rozliczają nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i jednocześnie nie korzystają z usług biur rachunkowych. Tylko one bowiem mogą nadal składać deklaracje i informacje w formie papierowej, a nie elektronicznie. Mają natomiast o miesiąc mniej czasu, bo tylko do końca stycznia. W tym roku dzień ten przypada na sobotę, w związku z tym czas na złożenie dokumentów jest do 2 lutego.
W tym samym terminie składa się również formularze IFT-3/IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR. Jednak tu termin jest taki sam zarówno dla przedsiębiorców, którzy składają deklaracje elektronicznie, jak i w formie papierowej.