Sąd kasacyjny nawiązał do wyroku z 24 marca 2022 r. (sygn. C-697/20), w którym Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że każdy z małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne może mieć odrębną podmiotowość podatkową i nie musi uzależniać swojej sytuacji od decyzji drugiej strony. Z tego powodu TSUE zakwestionował zgodność art. 15 ust. 4 i art. 15 ust. 5 polskiej ustawy o VAT z przepisami unijnej dyrektywy VAT.
Z polskich przepisów nadal jednak wynika, że podatnikiem VAT we wspólnym gospodarstwie rolnym jest wyłącznie ten, kto złożył jako pierwszy zgłoszenie rejestracyjne (art. 15 ust. 4, art. 15 ust. 5 i art. 96 ust. 2).