Inaczej jest przy wpłacie darowizny bezpośrednio na konto dewelopera. W takiej sytuacji stosuje się zwolnienie z podatku, jeżeli obdarowany udokumentuje otrzymanie darowizny dowodem przekazania pieniędzy bezpośrednio na rachunek dewelopera. Potwierdził to już w 2012 r. minister finansów w interpretacji ogólnej nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41 (Dz.U. MF poz. 9).