Od 2023 r. estoński CIT od zaliczkowej wypłaty dywidendy będzie płatny do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Zmiana ta nie obejmie jednak zaliczkowych wypłat dokonywanych w drugiej połowie br., np. w październiku czy listopadzie. W rezultacie daninę od nich trzeba będzie zapłacić do… 20 lipca 2022 r., nawet gdy nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy (bo w spółce nie zapadła uchwała o zaliczkowej wypłacie dywidendy).
– Dobrze się stało, że projektodawcy przyznali się do legislacyjnej pomyłki i podjęli próbę jej naprawy. Nie można jednak uznać, że jest to próba udana – z uwagi na zróżnicowanie sytuacji podatników rozporządzających zyskiem w latach 2022 i 2023. Ministerstwo Finansów powinno dodać odpowiedni przepis przejściowy do projektowanej nowelizacji. Należałoby też jak najszybciej wydać rozporządzenie o przedłużeniu terminu poboru estońskiego CIT z tytułu zysku podzielonego w 2022 r. – apeluje Adrian Kęmpiński z kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.