Po zalogowaniu do konta w e-US podatnik będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia bez składania na nim podpisu – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Związane jest to ze zmianami wchodzącymi w życie 7 lipca br. Wprowadza je nowelizacja niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).
Zmiany mają umożliwić dwustronną komunikację podatnika z fiskusem za pomocą serwisu e-Urząd Skarbowy.
Podatnik po zalogowaniu do konta w e-US będzie mógł wysłać wniosek np. o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i dostać tą drogą gotowy dokument. W tym celu minister finansów musi jednak dostosować przepisy wykonawcze o podpisywaniu wniosków.
Lista dokumentów, które będą mogły być wysyłane bez podpisu przez podatnika zalogowanego do konta w e-US, znajdzie się w nowym rozporządzeniu w sprawie składania pism przez uwierzytelnionego użytkownika e-Urzędu Skarbowego.
Część dokumentów, jak np. zawiadomienie ZAW-NR (zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT), a także czynny żal można już dziś składać bez podpisu w e-US – na podstawie innych rozporządzeń, które teraz również zostaną zmienione (dwa pozostałe projekty).
Dodatkowo będzie można składać wnioski o wydanie zaświadczenia: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) i o wysokości dochodu osoby fizycznej (ZAS-DF i ZAS-DFU).
Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje uruchomienie w kolejnych miesiącach następnej funkcjonalności. Umożliwi ona komornikom sądowym składanie wniosków o udostępnianie informacji, związanych z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym:
■ zawartych w aktach sprawy (art. 299 par. 3 pkt 8 ordynacji podatkowej),
■ o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników (art. 299 par. 2 pkt 4 ordynacji podatkowej). ©℗
Etap legislacyjny
■ projekt rozporządzenia w sprawie składania pism nieopatrzonych podpisem lub pieczęcią przez uwierzytelnionego użytkownika e-Urzędu Skarbowego – w konsultacjach
■ dwa projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń, a także deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być one opatrzone – w konsultacjach