Konrad Kurpiewski, radca prawny, doradca podatkowy w PwC Polska
Maciej Przychodzeń, starszy menedżer w PwC Polska
Schematy podatkowe mają zawsze charakter obiektywny, ale ich identyfikacja przez podmioty w nich uczestniczące jest z reguły subiektywna. Wynika to przede wszystkim z tego, że zaangażowane podmioty (podatnik, jego doradca, księgowy) dysponują różnym zakresem wiedzy o uzgodnieniu i w ramach uzgodnień występują w różnych rolach: korzystającego, promotora, wspomagającego.
Przykładowo: nie wszystkie informacje dostępne podatnikowi (np. dane dotyczące wpływu realizowanych uzgodnień na jego podatek odroczony) są dostępne podmiotom świadczącym mu usługi (np. doradcze). Nie zawsze też promotor ma wiedzę pozwalającą mu na prawidłową ocenę, czy w danej sytuacji spełnione jest kryterium głównej korzyści – szczególnie gdy sam nie jest doradcą.