Unia Europejska zakazała świadczenia usług rachunkowych, audytowych, księgowych i doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów rosyjskich – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Te same ograniczenia dotyczą doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations.
Zakaz obowiązuje od 4 czerwca 2022 r. i został zapisany w szóstym już pakiecie sankcji i ograniczeń wprowadzonym w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę (decyzja 2022/884 z 3 czerwca 2022 r.).
Wymienionych usług nie można świadczyć – ani bezpośrednio, ani pośrednio – dla rządu rosyjskiego ani osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji.
Umowy, które zostały zawarte przed 4 czerwca 2022 r., muszą być rozwiązane najpóźniej do 5 lipca 2022 r. Natomiast świadczenie usług w ich ramach jest dopuszczalne jedynie, jeżeli jest to absolutnie niezbędne do rozwiązania takich umów i nie później niż do 5 lipca 2022 r. – wyjaśnił resort finansów.
Zakaz nie ma zastosowania do świadczenia usług:

- absolutnie niezbędnych do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego,

- przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością lub są wyłącznie lub wspólnie kontrolowane przez osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa państwa członkowskiego UE.